Skip to content

DEPENSA KAY PRESIDENT MARCOS 4

November 17, 2015

KARUGTONG

Mga Nagawa at ang Hatol ng Kasaysayan

Sa paglipas ng panahon, naghihilom ang lahat ng sugat, nagkakaroon ng panibagong perspektiba kung saan ang buong larawan ay mas nakikita nang malinaw, mas nasusuri.   May bentahe ang pagbabalik-tanaw at paghahambing.  Dagdag din ang mga panibagong kaalamang kailan lamang lumilitaw upang punuan ang mga dating nawawalang bahagi ng mga sari-saring kuwento.  Andiyan din ang mga nakababatang henerasyong may iba nang pananaw tungkol sa mga bagay-bagay, kasama na ang mga pangyayari sa nakaraan.

Diyata’t may pamamangha ang mga kabataan kung bakit ang Presidenteng itinuturing na isang demonyo ng mga kontra-Marcos ay nagtala pala nang napakahabang listahan ng mga nagawa, mas nakararami pa kaysa sa mga sumunod na mga Pangulo, pagsasamasamahin pa.  Tila hindi yata kaugma. Masamang pangulo ba yang puspusang  itinaguyod ang malawakang pagpupundar ng mga kapaki-pakinabang na imprastraktura: mga institusyong pang-edukasyon at mga gusaling pampaaralan, mga tulay at highway, mga dam at mga sistemang patubig, mga power plants, mga ospital at mga sentrong medikal, mga sentro ng pananaliksik sa agham at teknolohiya,  mga sentro ng kultura at arte at marami pang imprastraktura?  Masamang lider ba yang nagsumikap ipagpapatupad ang mga malawakang stratehikong programa na binalangkas pa ng ilan sa mga pinakamahusay na eksperto?   Katunayan, sa isang may kaalaman sa ekonomiya at pamamahala,  tiyak na kanyang makikita ang isang lider na nagsikap ipundar ang pundasyon ng pag-unlad.   Saan mang anggulo, malayong gawain ito ng isang lider na ang layon at pagiisip ay sadyang sirain at pabagsakin ang isang bansa.

Wiling-wili ang mga puwersang kontra-Marcos sa pagkukuwento kung paano di-umano’y winasak ni Marcos ang bansa sa pamamagitan ng deklarasyon ng Batas Militar noong 1972 at pagkatapos noon kanya daw mismong pinangunahan ang pagdadambong sa ekonomiya.  Sa katunayan, kanilang isinisisi ang lahat na naging depekto at  dahilan ng pagbagsak ng Pilipinas sa puntong ito ng kasaysayan. Datapuwa’t, kailangan sigurong kanilang doblehin ang pagsisikap upang ibenta ang paniniwalang ito sa mga kabataan ngayon.  Kailangan marahil nilang maglatag ng mga detalye, halimbawa, kung paano isinagawa ang mga pagnanakaw, paninira, at  iba pang sinasabing mga karumal-dumal na krimen.  Ang mga pasagasa, pangahas at lahat-lahatang pagpaparatang ay di na sapat. Bagot at hindi na tinatablan ang mga kabataan sa mga pauli-ulit at hapong-hapo nang mga pahayag na si Marcos ay isang napakasamang tao ngunit wala namang ini-aalok na matinding katibayan upang pagbatayan.   Dapat bang hamakin ang katinuan ng mga kabataan (young and stupid, ayon sa isang blogger) dahilan sa sila ay may salungat na paningin sa mga pangyayari?

Kung paghambingin halimbawa ang kasalukuyan sa mga panahong iyon,  nakakaangat ba sa paningin ng mga kabataan ang kasalukuyan?  Isang debilitadong pamahalaang puno nang mga inkompetente at ipokrito. Malawakan at lumalalang kahirapan at kagutuman.  Deteryoradong imprastraktura.  Pangunahing bilihin na sobrang mahal. Kawalan ng trabaho. Bumababang productivity.  Mababang pamumuhunan.  Mahinang sandatahang lakas. Malawakang katiwalian. Mataas na presyo ng elektrisidad (ang isa sa mga pinakamataas na sa mundo), banta ng blackouts. Tumataas na kriminalidad. At marami pang iba, lahat tanda ng lumalalang deteryorasyon.

Kung  si Marcos nga ang  dapat sisihin sa lahat,  nararapat lamang na sa kanyang pag-alis, tatlumpung taon na ang nakaraan,  naging malayong mas mabuti na ngayon.   Sa mga may malawak na pang-unawa sa mga kabataan, kanilang nauunawaan na kung hindi para sa mga padalang pera ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa, kasama ng mga ito ang kanilang mga magulang at kamag-anak, tayo ay matagal nang bagsak, isang bigong estado. Ang pinakamatinding pagpapabula ay kung paanong, sa halip, pagkawala ni Marcos, tayo ay bumulusok pababa kumpara sa ating mga kapit-bansa sa rehiyon kung saan maski Vietnam ay nagbabantang tayo din ay lalampasan. Ang  sinasabi ninyong mandarambong ay matagal nang wala, ano ang nangyari?

Sa bandang huli, si Marcos ay huhusgahan base sa kanyang mga nagawa at kung paano siya maikukumpara sa mga ibang Presidente.   Nag-aantay pa upang busisiin ng mga historians ang mga ga-bundok na mga dokumento, bukod sa mga nauna nang naisa-publiko, bago  makagawa ng isang obhektibo at makatarungang paghatol.   Sa hinaba-haba,  sa aking palagay, siya ay kakatigan.   Ang katotohanan ay mananaig sa propaganda ng kanyang mga kaaway.  Anuman ang mangyari, ang mas makatuwiran at mas mahusay na argumento ay mangingibabaw.

Tiyak naman, nagkaroon si Marcos nang mga pagkukulang at pagkakamali, bilang Presidente at bilang isang tao. Ngunit isang bagay ang akusahan ang isang Pangulo ng pagkukulang sa gawa,  hindi tamang mga patakaran, maling pagpapasiya, pagkakamali sa estratehiya o sa pagpapatupad ng tungkulin na maaaring nagdulot nang masamang kahihinatnan. Ibang bagay naman ang siya ay akusahan ng talamak na kasamaan ng pag-iisip at karakter,  ang ipalagay na  kanyang puspusang pinag-isipan, pinagplanuhan at kinusa ang mangwasak at manira, upang sa ultimo ay siya ang makinabang,   ang siya ay paratangan nang lahat na yatang uri ng kawalanghiyaan, upang sa kabuuan ay ituring siyang isa sa mga pinakademonyong nilalang na nabuhay sa balat ng lupa.

WAKAS

 

DEPENSA KAY PRESIDENT MARCOS 3

November 10, 2015

KARUGTONG

Itinatagong yaman, nakaw na yaman

Noong una, noong 1986, tinatayang ang nakaw na yaman ni Marcos ay nasa $30B.  Makaraan ang sampung taon, $20B na.  Isang dekada pa, $10B na lang. Nitong huli, $5B hanggang $10B na daw, paghahanda siguro upang ibababang muli ito sa $5B.  Gayunpaman, napakalaking halaga pa rin ito saan man tingnan.

Ang pagbibintang na dinambong ni Marcos ang pambansang pananalapi ay nakabatay sa premis na ito:  na si Marcos ay nagmamay-ari lamang ng X pesos batay sa kanyang kita ayon sa kanyang Income Tax Return; ngunit siya pala ay may X dollars  na itinago sa iba’t-ibang mga account sa bangko sa buong mundo kasama ang iba pang hindi mabilang na mga mamahaling ari-arian na malinaw namang hindi tugma sa kanyang kakayahang pinansiyal. Samakatuwid, nagnakaw siya sa Treasury. Ganoon ang doktrina simula’t sapul pa. Ngunit kung ito ay Logic 101, kulang ka sa premis.  Sasabihin sa iyo, hindi lohikal ang ganyang konklusiyon.  Bago ka makarating diyan, kailangan mo ang isa pang premise:  na si Marcos ay wala nang iba pang pinagkunan.  Logic yan.   Nakapagtataka lang na sa isyu ng yaman ni Marcos,  nilalaktawan na lamang ito na para bang isang kalabisan.  Ah, basta, magnanakaw yang si Marcos!  Ni huwag ipagbakasakali: “ baka naman may iba pang mga pinagkunan?”  Ikaw ay tutuyain lamang “… at nagpapaniwala ka naman sa kuwentong nagmula ito kay Yamashita, tanga ?!”

Ano’t anupaman, ang logic ay logic. Ang saligan na walang iba pang mapagkukunan si Marcos ay dapat mapatibayan, kasama ang iba pang premis.  Kung wala ito, hanggang doon ka lang sa konklusiyong si Marcos ay may kayamanang hindi maipaliwanag.  Ngayon,  ang igiit na dahil sa ito ay hindi maipaliwanag, samakatuwid, nakaw- ito ay maling logic.  Logical fallacy ‘ika nga.

Sa ngalan ng katotohanan at katarungan, dapat hingin ang paliwanag ng nagmamay-ari: okay, kung ito ay hindi nakaw mula sa pambansang pananalapi,  paano mo kinita ang iyong yaman? Sa kasamaang palad, ang  dapat  magpaliwanag ay patay na nang matagal.  Tama bang ipagpalagay na alam ng asawa o mga anak ang lahat  tungkol dito at tama bang ipagpalagay na kasama sila sa krimen?   Sa kanyang kredito, pagkatapos ng kanyang pagkakapatalsik at ang mga detalye tungkol sa kanyang mga malalaking yaman ay nagsisimula nang lumabas, nagboluntaryo siyang magpaliwanag payagan lang siyang  umuwi.  Hindi siya pinayagan kaya’t hayun, walang nangyari.

Ang maigi sigurong malaman ay kung paano ang tingin ng mga kabataan sa kasong ito.

Kung may ninakaw, may pinagnakawan, may nawawala. Kung ang yaman ni Marcos ay ninakaw, saan ito ninakaw?  Ano ang nawawala?  Sa bandang ito kapos ang mga nag-aakusa.   Aking iminungkahi  ilang beses sa mga online forums na upang makagawa ng isang malinaw na kaso ng pandarambong, isang malawakang audit sa mga malalaking transaksyon sa panahon ng rehimen ang dapat gawin dahil doon makikita kung paano ginawa ang pandarambong kung totoong mayroon nga.  Dapat nga noon pa ito ginawa— kung hindi pa ito ginagawa.  Ang mga ninakaw na pondo ay magpapakita bilang overpricing o bilang ghost projects / ghost purchase o nawawalang transaksyon  na ang sinumang masigasig na accountant ay makikita at makikita.  Hindi ito puwedeng itago dahil ang lahat na lumalabas at pumapasok sa National Treasury, ultimo sentimo, ay dokumentado at nakatala.    Maliban kung sinunog, ngunit wala namang ganitong nangyari.   Lalo na, dahil  ang pinag-uusapan  dito ay  tinatayang 10 bilyong dolyar— katumbas ng mahigit apat na raang bilyong piso—  ang ganito kadambuhalang pandarambong ay  mag-iiwan ng bakas o documentary trail na sinlawak kumbaga ng isang superhighway na hindi puwedeng pabulaanan. Iyon sana ang magiging matatag na ebidensiya upang patibayan ang pagbibintang  na dinambong ni Marcos ang Treasury ng bilyun-bilyong dolyar.  Mahalaga ito upang pagtibayin din sa mata ng mga kabataan na totoo ang bintang at hindi paninira lamang,  sa gayon matigil na sila sa kapapaniwala sa mga kuwento tungkol  mga ginto sa panahon ng digmaan na diumano’y napundar ni Marcos. Kaso, walang ganito.

Masisisi mo ba ang mga kabataan kung bakit mahina ang kanilang paniniwala sa mga pagpaparatang?  Sa napakahabang panahon ba namang wala mang makitang  anumang maihahambing na proyekto, natural na magtataka ang mga kabataan kung paanong ang isang ‘tulisang’ Presidente, habang diumano’y nililimas ang buong nilalaman ng Treasury ay magawa pang ipagsabayan ang magpatayo ng mga napakarami at naglalakihang proyektong imprastraktura, na hindi pa nahihigitan pagsamasamahin mo man ang nagawa ng mga sumunod sa kanya.   Sa kanila, ang ganito ay kamangha-mangha!

Sa YouTube, marami ang mga videos kung saan si Imelda ay ginagawang ipaliwanag kung saan galing ang yaman ni Marcos.  Marami pang iba sa Internet. Tinatawanan lang ito ng mga kontra-Marcos, propaganda daw na binabayaran ng mga Marcos.    Ni ayaw ngang tingnan na para bang isang isulto sa kanilang katinuan.  Sa totoo lang, medyo mahirap ngang paniwalaan.  Ganunpaman, panahon na siguro upang tingnan at suriin ang mga dokumentong madalas kanyang iwinawagayway bilang patotoo sa kanyang mga kuwento. Panahon na siguro upang hayaang magpaliwanag si Imelda at patunayan ang kanyang mga pahayag at pasinungalingan ang mga paratang.  Wala namang mawawala.

Ang alam ko, may pagdududa man, may hatak ang mga pahayag ni Imelda at mga katulad nito sa mga kabataan.  Dito nauunsyami ang mga kontra-Marcos.  Tawag tuloy sa mga kabataan, mga kulang sa pag-iisip at katinuan.

ITUTULOY

DEPENSA KAY PRESIDENT MARCOS 2

November 3, 2015

KARUGTONG

Paglabag sa karapatang pantao

Sa isyu naman ng human rights, walang iniiwang pagkakataon ang mga grupong kontra-Marcos maisalarawan lamang siyang parang sa isang mabangis na halimaw.  Upang patotohanan ang kademonyohang ito ni Marcos, palaging laman ng kanilang litanya, kasabay ang tigib-luhang pagdadalamhati at nagliliyab na ngitngit, ang mga ibat ibang kuwento ng mga pangit na naging karanasan ng maraming mamamayan sa mga abusado at kurap na sundalo o pulis sa mga panahong iyon.  Isang dalagang ni-reyp ng mga sundalo, mga manggagawang tinortyur sa isang tagong lugar, isang purok na sinunog, mga magsasakang nawawala at pinaghahanap ng pamilya…  Sa mga panahong iyon, maaring epektibo ito upang  parubdubin ang apoy, ngunit sa mga kabataan ngayon na malayo na sa panahong iyon, ewan kung ito ay umuubra.   Nararapat bang ang mga pang-aabuso at pagkakasala ng ilang mga kawal o sundalo sa ibaba ay ituring na pang-aabuso at pagkakasala ng isang Pangulo?  Totoo, may tinatawag tayong command responsibility ang isang Pangulo pero hindi naman ito sinasakop lahat.

Dapat ding ilagay sa konteksto ang mga pangyayari.  Hindi normal ang panahon; may nagaganap na madugong rebelyon.  At sa paglaban sa mga puwersa ng gobyerno, naging tuso, marahas, at mabagsik din ang mga rebelde.   Ang isyung human rights halimbawa ay ginawang kalasag at pang-propaganda upang himukin ang simpatya ng mga tao.   Nawawalang estudyante sabi, ngunit maaring rebel combatant pala ito na namatay sa isang sagupaan.   Sinunog na nayon sabi, kampo pala ng mga rebelde.  Social worker sabi,  yun pala  rebel recruiter.  Labor leader sabi pero isang urban commando member naman pala.  Meron ngang isang prominenteng aktibistang pari na sinasabing dinukot ng militar, yun pala, nagtanan ng babae at sa ibang bansa nagtago. Kung kaya’t sa isyung ito, mahalagang isaisip na malimit ay naghahalo ang propaganda sa totoo.

Upang malaman at maintindihan ang kabuuan, dapat pakinggan din ang panig ng kasundaluhan at kapulisan, hindi lang ang panig ng mga lumaban sa gobyerno.  Dahil, kung may biktima, may nambiktima.  Hindi man tuwiran, ang inaakusahan ng pambibiktima, mangyari pa,  ay ang mga alagad ng estado.   Lamang ay sa prinsipyong hindi mawari, sila’y nilaktawan at sa halip, kay Marcos idinidiretso ang pagbibintang.  Sa tono tuloy, para bang si Marcos ang siyang mismong rapist, torturer o murderer.

Dapat, ang katanungan ay hindi kung meron o walang naging mga human rights violations, dahil mismo si Marcos ay hindi naman ito itinanggi.  Sa katunayan, siya ay bumuo ng mga independent bodies bilang pagkilala sa problema at upang imbestigahan ang mga ganitong paratang at parusahan ang mga may kasalanan.  Ang katanungan dapat ay hanggang saan ba ang saklaw ng kanyang pananagutan bilang isang Pangulo.  Gaano at hanggang saan dapat mananagot ang isang Presidente sa mga naging paglabag at krimen ng mga sundalong nasa tungkulin—maliban sa command responsibility.  Siguro, ang isang bagay na nakalilito para sa mga kabataan ngayon ay bakit mukhang  hindi pare-pareho ang paghuhusga.  Kung ang tunay na isyu ay human rights violations at prinsipyo ng command responsibility ang sinusundan, bakit itong bukod-tanging pangkamuhi at paghihiganting nakatuon lamang kay Marcos?  Walang duda namang ang problema sa human rights violations ay nagpatuloy sa lahat na naging Pangulo pagkatapos niya, at naging mas malubha pa sa ilang panahon.  May ibang tunay na rason kung bakit ang mga sinasabing human rights advocates ay abot hanggang langit ang pagngingitngit kung kay Marcos, ngunit sa iba namang Presidente ay tahimik lang, wala namang ganoong pag-intindi sa mga ganitong kaso sa ilalim nina Cory, FVR, Erap, GMA at Noynoy.

Tulad niyan, kailan lang, ipinasa ang isang batas na nagbibigay  ng P10B bilang umano ay danyos sa mga sinasabing biktima ni Marcos.  Sa programang idinaos upang ipagdiwang ang makasaysayang pagpirma sa batas na ito, anduon at pumailanlang ang Presidente Aquino upang ipagbunyi ang sinasabing pagbibigay hustisya sa mga umano’y naging biktima ng kalupitan ni Marcos.   Ang hindi sinasadya,  ito rin mismo ang siyang nagbunyag sa tunay na katauhan ng mga kinikilala at ibinabandilang “sampung libong biktima ng Martial Law”.   Ang ‘sampung libong’ ito ang madalas na ginagamit na pagpapatunay kung gaano kademonyo itong si Marcos.  Yun pala, kung siyasating mabuti, lahat sila halos ay kasapi ng SELDA, isang maka-komunistang grupo.   Tingnan na lamang, sino ba ang nangunguna sa listahan kundi ang founder at dating pinuno ng Communist Party of the Philippines na si Propesor Joma Sison na hanggang ngayon ay naka-exile sa Netherlands.  Ito ang bagay na pilit pinagtatakpan. Ang mga kabataan, siguro nasasabi na lamang, “hindi bat sinasabi nilang mga peste itong mga komunistang ito, ba’t nila ngayon sila pinaparangalan at  binibigyan pa ng bilyones;  pinagtutugis sila ni Marcos noon,  ngunit siya itong kanilang inaalipusta!” Dito katunàyan nabubunyag ang tunay na kulay ng mga ibang kontra-Marcos; karaniwan kasi, panay  ang ginagawang paghamak at pagmamaliit sa mga grupo ng komunista ngunit kung hinggil na kay Marcos,  aba’t biglang kambiyo, bigla silang mga magigiting na bayani.

Isa pang bagay na nakapagtataka, bakit hindi  kailanman inusig si Juan Ponce-Enrile na siyang tumayong Martial law administrator at ang dating Presidente Fidel Ramos na siya noong pinuno ng kapulisan?   Bakit walang interes malaman ang mga direktang sangkot, kung sino ang mga sundalong may kagagawan, sino ang kanilang mga kumander, atbp?  Mahaba at malawak ang chain of command mula puno hanggang dulo, ngunit bakit diretso ang pagbibintang at paninisi kay Marcos?

ITUTULOY

DEPENSA KAY PRESIDENT MARCOS

October 30, 2015

The following is a modified version and a rough translation of the four-part series In Defense of Ferdinand Marcos and the Younger Generation Which Think Favorably of Him  I posted last year.   Modifications were made but the essential post remained.


Sobrang bulabog sa ngayon ang mga puwersang  kontra-Marcos, nangangalaiti sa galit at inis.  Simula nang sabihin ni Imelda na nais sana niyang tumakbo ang kanyang anak na si Bongbong sa pagka-pangulo sa 2016, at sana ay manalo, biglang sila ay nabuhay at ngayo’y nagwawala.  Ang mga grupong maka-Marcos na dati naman kasi ay hindi masyadong napagpapansin, bigla na lamang nag-usbungan sa social media. Ang nakapagtataka, ang mga nagiging pasimuno nito ay hindi ang mga inaasahang personalidad kundi, sa lahat ba naman, ang mga kabataan.   Tapos pa nito, mukhang matindi ang paglago.

Kaya hindi nakapagtatakang ang mga datihang bantay ng pananalig ay ngayo’y nagngangalit, nananawagan sa mga debotong magsibalikan sa mga barikada at magbantay,  kasama wari ang panalanging sana ay kasihan sila ng kalangitan.  Anyare ba?!   Kung bakit  ba naman kasi, ang mga kabataan pa ang siyang nangunguna sa muling pagbabalik at pamapayagpag  ng kademonyohan ng diktador na si Marcos.  Ano ba ang nangyari sa values nila, silang itinuring pa namang mga pag-asa at kinabukasan ng Inang Bayan?  Nasisiraan na ba sila ng bait?  Paanong nangyaring kanilang basta na lamang iwaksi ang lahat nang kaalamang itinanim sa kanilang kamalayan simula pa noong sila ay matutong magbasa’t sumulat?  Ahh, mga bobong kabataan!

Ang pagkataranta ay ramdam.  Sabi, sino pa nga ba kundi ang mga Marcoses at kanilang propagandang pinopondohan ng kanilang kinurakot na yaman na siya ngayong umeengkanto sa murang kaisipan ng mga kabataan. Na para bang walang propaganda sa kanilang panig— sa tatlumpung taong sila ang dumidikta sa takbo ng kanilang kuwento!  Sa akin nga,  kailangan ba ng mga Marcoses and mag-propaganda?  May kasabihang  ang panahon ay nagpapahilom at ang pananaw nagbabago (Time heals, revises perspectives).  Kaya’t kung anupaman, ito marahil ay pagpapatotoo lamang.

Ang pagpatay kay Ninoy

Ang pagbabago ng pananaw ay maaring nagsimula unti-unti sa pagkupas ng paniniwalang si Marcos ang tunay na utak sa isa sa mga pinakamarinding krimeng nangyari sa kasaysayan ng bansa: ang pagpatay kay Ninoy Aquino. Sino pa ba ang nananatili sa paniniwalang si Marcos ang pumatay kay Ninoy?

Sa totoo, ang isang isyung tunay na nagpasiklab sa galit ng mga tao na humantong sa kanyang pagkakapatalsik sa puwesto mga tatlong taon makaraan ay ang malawakang paniniwalang si Marcos nga, gamit ang kapangyarihan bilang Pangulo, ang siyang tunay na utak sa pagpatay.   Harap-harapan ba namang pagpaslang, tanghaling tapat pa, kay Ninoy na lider ng oposisyon, may military escort pa man din, habang pababa sa eroplanong punong-puno ng pasahero, sa tarmac ng ating main international airport, habang libo-libo naman ang nasa labas na sa kanya ay nag-aantay— sinong makakagawa niyan kundi lamang isang halimaw gamit ang angking matinding kapangyarihan?

Tatlumpung taon makaraan, ang galit ay humupa na, nawala na rin ang pagbibintang sa kanya.  Anyare?

Una, magpa-hanggang ngayon, wala ni katiting mang ebidensiya ang lumutang na nagtuturong meron siyang kinalaman.  Siya nga daw ay lugmok sa matinding sakit sa mismong araw na iyon.  Ang paghihinalang siya ang mastermind ay dahil lamang sa siya ang pangunahing katunggali sa politika at wala ng iba pang may motibo.  Walang naging bunga ang mga imbestigasyon kahit pinakamaliit mang pahiwatig ng pagkasangkot.  Sa katunayan, ang pinakadesperado at katawa-tawang pagtatangkang ikabit siya sa pagpaslang ay isang imbentong teorya.  Siguro, minsan daw, nagalit ng matindi si Marcos kay Ninoy, at nasambit ang pagnanais na mamatay na lang ito,  na narinig naman ng isang sipsip na alagad at siya na mismo ang kusang-loob na nagsaplano ng pagpatay upang siya ay kagiliwan ni Marcos.  Mandin, ito ang paborito ng mga taong galit kay Marcos.

Sa paglipas ng mga taon, maraming pahiwatig ang nagsiusbong dahil sa mga nagsusulputang panibagong pruweba.   Pero iba ang itinuturo. Ang kakatwa, ang asawa at anak ng biktima, na kapwa naging Pangulo, si Cory at Noynoy, pa mismo ang tumutol sa mga panawagang muling buksan ang kaso upang matukoy nang tuluyan ang tunay na utak ng krimen.  Sabi naman ni Cory, huwag na, hindi na yan mahalaga, tutal alam ng mga tao kung sino.  Ang Pangulong PNoy naman, halos ganuon din ang naging tono.  Ngunit, saan mo man ito tingnan, mukhang may mali, mukhang may nawawala sa lugar, lalo na’t asawa at pamilya mismo ng pinagbibintangan ang nagtutulak nito.  Mangyari pa, marami ang umasang  sa pamamagitan ng kapangyarihan nila bilang pangulo, ang mga misteryo sa pagpaslang kay Ninoy ay malulutas na rin sa wakas , ngunit parang may mas malaking misteryo sa kawalan ng pursige at interes ng mismong asawa’t anak.

Samantala, ano naman kaya ang pananaw ng post ’86 generation sa akusasyong pinatay ni Marcos si Ninoy, kung kanilang pagbabatayan ngayon ang lahat nang nakalap na mga ebidensya at datos, isama na ang lahat nang magkakatunggaling opinyon tungkol dito?   Ano ang kanilang paniniwala?  Masumpungin ang opinion ng publiko.  Ang pag-aakala noong siya ang maysala ang nagpabagsak noon kay Presidente Marcos.   Ngayon naman, ang pananaw na siya ay biktima pala ng maling pagbibintang ang nagpapaangat sa kanya.  Ang kasaysayan, simula’t sapul, ay naglalaan ng malaking simpatya sa mga taong dumanas ng mali at malisyosong pagpaparatang.  Kung inosente nga si Marcos,  at mukhang inosente nga, napakalaking puntos ito sa kanyang pabor, at sa kanyang mga kaaway  matinding kasiraan.

ITUTULOY

IMEE, THE TRAJANO CASE, AND HUMAN RIGHTS ISSUES

October 20, 2015

The following was an exchange with commenters Spike and Pakyu at GetReal on a post about Imee Marcos.

Spike says:

Aside from everything else, she (Imee) is a murderer who has never been brought to justice. US courts found her responsible for murder and issued a US$4.2 million judgement against her which has never been collected because the Philippine government couldn’t figure out how to serve the papers.

If I may, here’s my own post on the subject. http://www.spikeinmanila.com/?p=15721

Reply
ricelander says:
October 14, 2015 at 2:00 pm
If true, then it was a case of murder, but why didn’t the Trajano family file a case of murder?

Imee’s defense, as far as I could gather, was the jurisdiction of the courts, it being an American court. There was no refuting evidence or testimonies because that would mean admitting jurisdiction of the court over the case. She lost. Still, whether she herself ordered the kidnapping,torture, and murder of Trajano, that was never established.

-0-

Reply
pakyu says:
October 14, 2015 at 2:36 pm
would you care to clarify what this means then:

“Although Marcos-Manotoc’s default concedes that she controlled
the military intelligence personnel who tortured and murdered Trajano, and in turn that
she was acting under color of the martial law declared by then-President Marcos, we
have concluded that her actions were not those of the Republic of the Philippines for
purposes of sovereign immunity under Chuidian.”

http://www1.umn.edu/humanrts/research/Philippines/Trajano%20v%20Marcos,%20%20978%20F%202d%20493.pdf

Reply
ricelander says:
October 14, 2015 at 7:16 pm
“Marcos-Manotoc did not appear and a default judgment was entered against her…”

I am not a lawyer but I understand that to mean that because the claim was not contested (as she did not appear) the narration of facts by the accuser stands as it was– default.

Note that it says: “Although Marcos-Manotoc’s default concedes that she controlled…”

It does not say: Although Marcos-Manotoc concedes that she controlled…

-0-

pakyu says:
October 14, 2015 at 8:39 pm
“6
Marcos-Manotoc argues that the Philippine Military Intelligence is an “instrumentality”
of a foreign state within § 1603(b) of the FSIA, and that the tortious acts were brought
about by persons acting pursuant to the authority of Marcos, Marcos-Manotoc, and Ver
such that the liability of Marcos-Manotoc is expressly premised on her authority as a
government agent. She further contends that, regardless of whether she acted within the
scope of her employment, she is entitled to absolute immunity under § 16047 because a
foreign state and its agents lose sovereign immunity only for tortious acts occurring in
the United States. See McKeel v. Islamic Republic of Iran, 722 F.2d 582, 588 (9th
Cir.1983) (Congress did not intend to assert jurisdiction over foreign states for events
occurring wholly within their own territory), cert. denied, 469 U.S. 880, 105 S.Ct. 243,
83 L.Ed.2d 182 (1984). Trajano, on the other hand, argues that under Chuidian, the
FSIA does not immunize acts of individuals which are outside the scope of their official
duties,8 and that the acts of torture and arbitrary killing (which the complaint avers
occurred under Marcos-Manotoc’s own authority) cannot be “official acts” within
whatever authority Marcos-Manotoc was given by the Republic of the Philippines.”

ricelander says:
October 15, 2015 at 2:08 pm
“In 1991, she moved to set aside entry of default on the ground of insufficiency of service. The motion was denied and, after a damages hearing, judgment was entered based on the court’s findings that Trajano was tortured and his death was caused by Marcos-Manotoc.”
____________________

It was a belated defense strategy because the default decision could no longer be reversed.

If you take the decision as it impresses you on the surface, it would look like Imee herself confessed to the crime then justified the act as an official act thus she is immune from prosecution.

If Imee had the IQ of an imbecile, it would make sense.

-0-

pakyu says:
October 15, 2015 at 5:05 pm
Which makes for a great legal strategy, mining those loopholes to death. Except that it didn’t work in a court the Marcoses could not control. After 9 long years of litigation, she was ordered to pay her victims a record-breaking $2 billion US.

Reply
ricelander says:
October 16, 2015 at 12:35 pm
That’s her own problem now. Obviously, you are overjoyed. I simply traced how the judgement was arrived at for anyone’s enlightenment.

-0-

pakyu says:
October 16, 2015 at 1:03 pm
her own problem? from what i hear 100 of the victims and counting) have died without seeing a cent of the the $2B. it remains to be the filipino people’s problem, how the Marcoses refuse to pay up and own up.

like you said we are both not lawyers and try as we might, we won’t understand all the aspects of this case. my point is simply this, it is wrong to create the impression that Imee lost solely on the basis of jurisdiction. it is wrong to say she might never have committed that crime since she only defaulted. to default and make it an issue of jurisdiction was her best bet (if you agree that she does not have the IQ of an imbecile), considering she and her family were up against 10,000 members of that class suit, which the trajanos joined (instead of filing a separate murder case). 10,000 human rights violations. 10,000 witnesses, 10,000 stories that needed to be told. there is strength in numbers. Imee and her family was found guilty by a court they could not influence.

there is nothing to be overjoyed about, given that this guilty murderer is now on the cover of a high-society magazine.

Reply
ricelander says:
October 16, 2015 at 5:30 pm
10,000 human rights victims? Who are they? Look closely and you find them mostly members of SELDA, a communist front organization. More like “10,000 defeated combatants of a failed communist takeover” to me.

My favorite line: Better them victims demanding reparations than victors inflicting their ideology on the Filipino people.

-0-

pakyu says:
October 16, 2015 at 10:05 pm
listen to yourself. you are branding the entire lot of 10,000 complainants as “defeated combatants of a communist takeover” to minimize their claims. as if your word holds more water than the experts who systematically studied the validity of their claims.

“Better them victims demanding reparations than victors inflicting their ideology on the Filipino people.” Damn, you guys are such freaks. i almost wish it YOU defending them in court. that would’ve ended the whole ordeal much sooner.

ricelander says:
October 17, 2015 at 12:03 am
“…the Hawaii class suit or the MDL-840 is a consolidated case of three groups who sued Marcos in the Hawaii Court in 1986. The three groups were the SELDA group of 9,539; the group of 21 Filipino expatriates in the US led by Vic Clemente and Fluellen Ortigas and the group of three of Prof. Jose Maria Sison, the parents of the former representing his disappeared brother, Francisco Sison and Jose Piopongco…”

https://seldapilipinas.wordpress.com/2013/08/19/rights-victims-who-won-a-favorable-judgement-in-hawaii-clarifies-position-on-the-so-called-recoveries-from-the-sale-of-a-monet-painting/

-0-

pakyu says:
October 17, 2015 at 2:17 am
HAHA. so? i guess this is where you tell me that archimedes trajano was a communist who deserved to be brutally beaten, tortured, and thrown out of a building window.

you’d be hard pressed to prove which of the 10,000 were reds. further, no amount of justification makes torturing a person of ANY political or religious belief acceptable. if this weren’t the case we would have nothing to discuss from the get go, and the marcoses won’t have that $4B problem now (not that they were ever bothered to pay).

-0-

I gave him the satisfaction of having the last word.  He can have it.

But it escapes him completely: there is immense significance in the revelation that the people hiding behind a collective name “ten thousand human rights victims” are in fact members of a communist front organization, SELDA, and it includes among them the Communist topmost leader, Joma Sison.   The public at large is not so aware of this angle.   But it contextualizes the whole issue.   Without that context,  the collective name suggests a madman for a President who for no reason ordered random acts of savagery to thousands of helpless innocents.  Without a background, it implies a soldiery who is so mindless and inhumane as to be following such orders.   Thus, it comes handy when calling attention to the alleged “ruthlessness” of the regime. In truth, however,  the so-called “ten thousand victims” are not so innocent at all.  They were part of an armed rebel movement which sought to topple down the government through violence and in its place install a communist regime.

Regrettable as it is, it is the nature of war and any armed conflict.  War is no picnic, as Mao Tse-tung famously said.  It is brutal, it is bloody, it is barbaric, it does bring out the savage in man.  To be sure, this is not to justify the violence.  But there is such a thing as context within which the issue of human rights violations must be viewed.  On the issue at hand, context is actually half the story.

 

BONGBONG LEADING IN AN ONLINE POLL

October 15, 2015

Bongbong Marcos takes run-away lead in an early online polling.

bbmpoll

Meanwhile, Marcos-bashing is building up led by the traditional anti-Marcos forces.  Dripping in hate and bias, I wonder if their effort is not producing the opposite effect of what they wish to achieve instead.

MY THOUGHTS AND REFLECTIONS

October 12, 2015

There can be no such a thing as selective justice.   Justice cannot select for if a law should apply, like gravity, it must apply to all.  So if there be an appearance of selective justice, that is not Justice at work but something else.  They are elemental forces taking the guise of Justice.

-0-

You say you hate graft and corruption?  Examine yourself carefully.   Are you angry regardless of who are involved? Or you are angry only when involving the people you dislike.  If the latter, you are simply confusing your hate for the person for some noble value in you.  You hate the person, that’s all.

-0-

Do not be judgmental, the Good Book says.  There is also some practical reason for that: you could be wrong!  Do you know enough to render one?  May be not.  Can you ever take back the harsh words said?  Not anymore.   But even if you do, how will your judgement aid the Truth?

-0-

If you must accuse one of any wrongdoing, be very very sure, for ultimately, wrong accusations damn the accuser not the accused.

-0-

Do not be self-righteous.  Being self-righteous is not righteous.

-0-

If by the same standards by which you measured your enemy and found him wanting you too are weighed, will you pass the test?

-0-

The lessons you teach, you teach too to yourself.  (That’s for me.)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 31 other followers